Orlando on Tibetan Tiger Rug

Simon Pierse RWS
watercolour
53 x 74cm paper size
52 x 72cm image size
Simon Pierse RWS, Orlando on Tibetan Tiger Rug
£ 500.00